Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Färgfabrik i Gamleby får nytt liv – 40-talet arbetstillfällen skapas när TopFormula Healthcare AB flyttar in

2021-11-18

Den före detta färgfabriken som Akzo Nobel lämnade i Gamleby för fem år sedan kommer nu att ges nytt liv och många nya arbetstillfällen när Västerviks kommun förvärvar fastigheten och hyr ut den till ett företag i livsmedelsbranschen. Det är kosttillskottsföretaget TopFormula Healthcare AB som vill satsa cirka 35 miljoner kronor på att flytta sin produktion med 40-talet arbetstillfällen till Gamleby.

Västerviks kommun förvärvar initialt hela fastigheten för 13 miljoner kronor för att hyra ut hela lokalen till TopFormula Healthcare AB. TopFormula kommer att arbeta för att hyra ut de delar av fastigheten som de inte kommer att använda till andra företag.

Det här blir en bra lösning där vi kan göra något riktigt bra med området som stått tomt länge, säger Dan Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S).
Det blir ett lyft för Gamleby och hela kommunen med nya arbetstillfällen och möjlighet till mer liv i området både på kort och lite längre sikt, fortsätter Dan.

TopFormulas ägare Björn Thorén hade först tänkt att bygga nytt i Norrköping, men när det inte lyckades blev han intresserad av Akzo Nobels gamla lokaler efter ett tips.
Det ska bli spännande att etablera sig på en ny ort, säger Björn Thorén.
Nu behöver vi göra en del renoveringar, men anläggningen passar oss bra och ligger nära E22 vilket är en stor fördel. Genom samarbetet med Västerviks kommun kommer vi också kunna ha möjlighet att växa ytterligare. Mitt mål är att på sikt förvärva hela fastigheten, vilket överenskommelsen möjliggör, fortsätter Björn.

Äntligen får vi åter verksamhet i dessa lokaler i Gamleby som också skapar nya arbetstillfällen. Hyresavtalet som vi har tecknat med TopFormula Healthcare AB ger oss full ekonomisk täckning gällande våra kapital- och avskrivningskostnader. TopFormula Healthcare AB kommer själv att stå för alla driftkostnader för fastigheten, säger Veikko Kärki, styrelseordförande (S) i TjustFastigheter AB.

Totalt rör det sig om cirka 16 000 kvadratmeter som TopFormula kommer att blockhyra av TjustFastigheter. De kommer inledningsvis att själva använda 10 000 kvadratmeter i sin egen verksamhet, vilket skapar utrymme för andra intressenter att hyra in sig i fastigheten. Dessa ytor kommer att finnas tillgängliga i själva industrilokalen, såväl som kontorslokaler och skapar möjligheter för lokala företag att utveckla sig och nya företag att etablera sig, säger Sven-Åke Lindberg, VD på TjustFastigheter AB.

Positiv utveckling i norra kommundelen

Gamleby är hett just nu, menar Fredrik Lindwall, kommunstyrelsens andre vice ordförande (C).
Kommunen håller på att rusta för fullt i centrum och regionen har valt att förlägga Matens hus med anknytning till Gamleby naturbruksgymnasium. Till våren planerar vi också att påbörja rivningen av silon i hamnen. Det känns som att flera bra saker nu börjar falla på plats.

Det känns extra kul att vi får till en etablering i norra kommundelen, säger Harald Hjalmarsson, andre vice ordförande (M) i kommunstyrelsen, som fortsätter.
Vi har jobbat hårt för att göra hela vår kommun så attraktiv som möjligt för företagstillväxt och här kan vi se ett gott exempel på vad vi kan göra när vi samarbetar med driftiga företagare.

Inflyttning beräknas till maj 2022.

Sidan senast granskad den 18 november 2021