Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Fågelbärets grundsärskola stängs tillfälligt i fem dagar

2021-03-09

Fågelbärets grundsärskola för elever i årskurs 1 till 9 i Västervik stängs under fem skoldagar efter beslut fattat på tisdagen av Västerviks kommuns barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson, i samråd med smittskyddsenheten på Region Kalmar län.

Beslutet har fattats på grund av att man vill bryta eventuella smittkedjor och för att man inväntar provsvar från några medarbetare.

Undervisning på plats på Fågelbärets grundsärskola är planerad att återupptas onsdag 17 mars och Västerviks kommuns grundskolechef Ewa Myhrén har en uppmaning till alla i hela Västerviks kommun:
Det är självklart fortfarande jätteviktigt att alla tar sitt ansvar och följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och övriga myndigheter gett oss. Det handlar bland annat om att inte ha kontakt med andra än de man bor med och att alla stannar hemma vid minsta symptom. Nu är det extra viktigt att vi alla hjälps åt för att göra det möjligt för våra elever att komma tillbaka till skolan, säger Ewa Myhrén avslutande.

Personal och berörda vårdnadshavare har fått information om den tillfälliga stängningen under tisdagen.

Sidan senast granskad den 9 mars 2021