Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Energiingenjörsutbildning startar i höst

2021-02-01

Bild på höghus och en bro
Nu öppnar ansökan till Campus Västerviks senaste tillskott av utbildningar – Energiingenjör. YH-utbildningen leder till ett framtidsyrke som utvecklar nya energieffektiva lösningar. Den ges i samarbete med FEI och startar höstterminen 2021.

Energibranschen är under en stor expansion och ses som viktig för samhällets utveckling. Anledningen till att utbildningen Energiingenjör startar i Västervik är att den lokala energibranschen, Campus Västervik och FEI Yrkeshögskola har gått samman i en gemensam ansökan. Den 19 januari meddelade YH-myndigheten att utbildningen är beviljad att starta i höst.

Ansökan öppnar i dag

Utbildningen är till för dig som vill vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling. En central uppgift är att minska energiförbrukningen inom industri och fastigheter. Utbildningen består till 23 veckor av praktik, så kallad Lärande i arbete (LIA). För dig som vill påbörja utbildningen i höst är ansökan nu öppen.

Läs mer om utbildningen och hur du ansöker

Sidan senast granskad den 1 februari 2021