Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Covid-19 information

2021-03-30

Information om fortsatt växelvis fjärr- och närundervisning

 

Regeringen och FHM meddelade torsdagen den 25 mars att de nationella rekommendationerna om fjärrundervisning för gymnasieskolan upphör att gälla från och med torsdag 1 april. Samtidigt betonades att skolhuvudmännen har fortsatt möjlighet att utifrån gällande förordning fatta beslut om fortsatt fjärrundervisning för att undvika trängsel i skollokaler och i kollektivtrafiken för att minimera smittspridning av Covid-19. För Västerviks gymnasium gäller fortfarande beslutet om växelvis fjärr- och närundervisning för vecka 15 enligt följande:

Följande årskurser har fjärrundervisning v.15

Högskoleförberedande program                                          Yrkesprogram

Åk 3 + Åk 2                                                                             Åk 2

Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan fortsätter med närundervisning.

Under fredagen den 26 mars gav smittskyddet i Region Kalmar län rekommendationen att gymnasieskolorna fortsätter med växelvis fjärr- och närundervisning utifrån smittspridningsläget i regionen. I Kalmar län har vi en fortsatt hög smittspridning. Faran med pandemin är långt ifrån över.

Mot bakgrund av smittläget, regionens rekommendationer, vår samverkan med smittskyddet och våra riskbedömningar kommer vi att vänta till mitten av vecka 15 med att lämna besked om hur den växelvisa fjärr- och närundervisningen kommer att se ut från och med vecka 16. Vi gör bedömningen att vi vill se hur smittläget ser ut vecka 15 innan vi fattar några beslut för fortsättningen av vårterminen.

Nu väntar en påskhelg med efterlängtad ledighet och ett välkomnande av våren. En förutsättning för att vi ska kunna överväga mer närundervisning är att smittläget förbättras. De enda som kan påverka smittläget är du och jag det vill säga vi. Det kan inte nog betonas hur viktigt det är att följa alla råd och restriktioner som finns till våra allas vårt bästa. Vi vill inget hellre än att kunna välkomna flera av er elever till mer undervisning på plats. Alla längtar efter det. Nu visar vi tillsammans att vi alla gör vårt bästa för att möjliggöra vår vilja och era önskemål.

Alla medarbetare på Västerviks gymnasium önskar er en fin påskhelg och vecka. Använd tiden på rätt sätt för att hämta kraft och motivation för skolarbetet och för att göra gott mot alla ni möter.

Skolledningen vid Västerviks gymnasium

genom

Jörgen Jonsson, gymnasie- och vuxenutbildningschef

 

Sidan senast granskad den 30 mars 2021