Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Covid-19 information

2021-03-25

Fortsatt växelvis när- och fjärrundervisning

 

Idag torsdag 25 mars meddelade utbildningsminister Anna Ekström och FHM att de rekommendationer kring fjärrundervisning för gymnasieskolan som sedan januari funnits upphör att gälla från och med 1 april. Såväl utbildningsministern som FHM betonar att skolhuvudmannen på lokal nivå kan besluta om fortsatt växelvis när- och fjärrundervisning för att bl.a glesa ut skolmiljön och kollektivtrafiken för att minimera smittspridningen av Covid-19.

Vi kommer senast i början av vecka 13 meddela hur den växelvisa fjärr- och närundervisningen kommer att se ut resten av terminen. Just nu sker tyvärr en smittspridning nationellt, regionalt och lokalt, vilket vi kommer att behöva ta hänsyn till i vårt beslut.

Ta hand om er! Glöm inte att följa alla råd och restriktioner.

Skolledningen genom

Jörgen Jonsson, gymnasie- och vuxenutbildningschef

Sidan senast granskad den 25 mars 2021