Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Covid-19 information

2021-03-04

Beslut fjärrundervisning v. 10

Mot bakgrund av de rekommendationer smittskyddet i Region Kalmar län meddelade under vecka 8 och indikationer på fortsatt smittspridning i vårt län och vår kommun av Covid-19 kommer åk 1–2 på Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet ha fortsatt fjärrundervisning under vecka 10.

Individuellt val sker i huvudsak via fjärrundervisning. Undantag görs för kursen Matematik 3B där undervisningen sker på plats.

Under vecka 10 kommer beslut att fattas hur fjärr- och närundervisning kommer att växla under veckorna 11-13.

Det är nu av stor vikt att alla följer de råd, rekommendationer och restriktioner som regionen, Folkhälsomyndigheten och regeringen meddelat. Vi har alla ett högst personligt ansvar att agera på ett sådant sätt så att smitta inte sprids.

Vi måste alla fortsätta att på skoltid, arbetstid och fritid:

  • Hålla avstånd
  • Tvätta händerna
  • Stanna hemma från skola och arbete vid milda symptom
  • Använda handsprit
  • Umgås med de man bor tillsammans med
  • Inte delta i eller anordna fester
  • Fortsätta provtagning vid symptom

För övriga elever sker fjärrundervisning enligt tidigare fattat beslut för veckor 5–13:

vecka

Högskoleförberedande program (EK, SA, NA)

Yrkesprogram (BA, IN, EE, VO, HV, HA, RL)

5

 

Åk 1

Åk 2

6

 

Åk 2

Åk 1

7

 

Åk 3

Åk 2

8

SPORTLOV

SPORTLOV

 

9

Åk 1

Åk 1

 

 

10

 

 

Åk 2 & Åk 1

 

Åk 2

 

11

 

Åk 3

Åk 1

 

12

 

Åk 1

Åk 2

13

 

Åk 2

Åk 1

 

För gymnasiesärskola och introduktionsprogrammen fortsätter närundervisning på heltid.

Sidan senast granskad den 4 mars 2021