Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Årskurs tre på Åbyängskolan i Gamleby stängs under tre dagar för att minska smittspridning

2021-12-08

Efter samråd med smittskyddsläkare har Västerviks kommuns barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson beslutat att årskurs tre på Åbyängskolan i Gamleby behöver stängas under torsdag, fredag och måndag 9-13 december. Bakgrunden är att flera elever har testats positiva i covid-19 och åtgärden syftar till att bryta eventuella smittkedjor. Elever som har föräldrar med så kallade samhällsviktiga arbeten kommer att erbjudas omsorg på dagtid.

Vi är tacksamma för snabb hantering från smittskyddsläkare i det här fallet och hoppas att den här åtgärden kan hjälpa till att bryta smittkedjor i ett tidigt skede, säger Ewa Myhrén, grundskolechef på Västerviks kommun. Hon fortsätter:
Vi beklagar verkligen den korta framförhållningen och förstår att det här kan ställa till det för berörda familjer. Vi hoppas på fortsatt gott samarbete i dessa ovanliga tider och återkommer självklart om vi får ny information från Regionen.

Jag vill vädja till alla föräldrar till de här barnen att dels vara mycket uppmärksamma på barnens mående under de närmaste dagarna och jag vill även vidarebefordra en vädjan från smittskyddet i Kalmar län att undvika samtliga sociala kontakter för de aktuella barnen tills vidare – även på fritiden och att testa barnen för coronasmitta så att vi kan komma i gång med undervisningen igen på tisdag 14 december, säger Johan Berg, rektor på Åbyängskolan i Gamleby.

Elever i årskurs tre på Åbyängskolan i Gamleby som har vårdnadshavare där båda arbetar med så kallade samhällsviktig verksamhet kommer att erbjudas omsorg motsvarande fritidsverksamhet under de tre dagar som årskursen är stängd. Särskild kontakt kommer att tas med de vårdnadshavare där det är aktuellt.

Mer om samhällsviktig verksamhet går att läsa hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbsida här:
www.msb.se/samhallsviktigverksamhet

Sidan senast granskad den 8 december 2021