Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Vi håller grund- och förskolorna öppna

2020-03-13

UPPDATERAD INFORMATION 2020-03-17

Information om coronaviruset för dig som har barn i grundskola och förskola

Med anledning av omvärldens diskussioner kring eventuella skolstängningar vill vi här förtydliga att vi i kommunen håller vi grundskolor och förskolor öppna tills vidare. Västerviks Gymnasium och kommunala vuxenutbildningen Komvux övergår till att vara stängda för elever och istället anordna distansundervisning. Skulle läget förändras så återkommer vi med ny information.

Med anledning av omvärldens diskussioner kring eventuella skolstängningar vill vi här förtydliga att vi i kommunen håller vi skolor och förskolor öppna tills vidare. Skulle läget förändras så återkommer vi med ny information.

Västerviks kommun gör nu en rad åtgärder för att hantera coronapandemin. Målet är att skydda de som är i riskgrupperna nu och samtidigt undvika stora samhällsstörningar som på sikt kan bli ett lika stort eller större problem. Samhällsstörningar kan uppstå om vi får en lavinartad sjukdomsspridning som vår sjukvård inte klarar av, eller att vi tvingas stänga skolor och äldreboenden på grund av att personalen blir sjukskriven. Strategin är att plana ut sjukdomskurvan genom att vara extremt försiktiga och iaktta alla de skyddsåtgärder vi kan för att hålla oss friska och förhindra smittspridning. Därför behöver vi också din hjälp att minimera smittoriskerna. Vi ber dig därför tänka särskilt på att:

  • Hålla extra god handhygien i närhet av andra
  • Vara extra vaksam på symptom. Stanna hemma om du känner dig förkyld, för att undvika att fler blir sjuka. De flesta behöver inte kontakta vården.
  • Det är viktigt att inte skicka sjuka barn till förskolan eller skolan. Detta gäller även lindriga symptom för att minimera riskerna just nu.
  • Om du själv känner lindriga symptom eller är sjuk ber vi dig också hålla dig borta från våra verksamheter.
  • Göra vad du kan för att undvika smittspridning.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Har du frågor kring corona hittar du kontaktvägar och information på vår hemsida www.vastervik.se. Du kan också ställa frågor via Facebook.

Frågor och pressfrågor angående beslut kring skolstängningar hänvisas till:

Magnus Bengtsson

Barn- och utbildningschef Västerviks kommun
Telefon (direkt): 0490-25 42 07, telefon (växel): 0490-25 40 00
Mejl; 
magnus.bengtsson@vastervik.se

 

Sidan senast granskad den 13 mars 2020