Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Västerviks kommuns befolkning 36 679 invånare 2019 - nu är SCB:s statistik här

2020-02-21

Nu har SCB:s befolkningsstatistik för 2019 kommit och Västerviks kommuns befolkning minskade med en person jämfört med året innan. 31 december 2019 bodde det 36 679 personer i Västerviks kommun.

När det gäller antal födda kommuninvånare jämfört med antal döda föds det 110 nyfödda barn för få för att balansera antaldet döda under året. När det gäller invandring jämfört med utvandring är överskottet 143 personer. Och tittar man på antalet inflyttade från andra kommuner, jämfört med antalet utflyttade till resten av Sverige så är det 29 fler som flyttar från kommunen än som flyttar hit. Med SCB:s justering på -5 landar Västerviks kommun på -1 invånare.

Under de senaste 29 åren har kommunens befolkningsutveckling varit mer negativ 21 gånger än under 2019.

graf över befolkningsändring per år i Västerviks kommun 1990 till 2019

Läs alla siffror från de senaste 30 åren här

Sidan senast granskad den 21 februari 2020