Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Västerviks kommun skickar information till kommunens samhällsviktiga företagare inom gröna näringar om möjlighet och stöd att hitta ersättare vid sjukdom

2020-05-13

Som ett led i att Västerviks kommun vill hjälpa till i arbetet med att säkra Sveriges livsmedelsproduktion under coronakrisen har kommunen skickat ett brev till alla lantbrukare i vårt område med information om möjligheter att hitta ersättare om de skulle drabbas av sjukdom under smittspridningen av coronaviruset.

I brevet berättar enheten för arbete och kompetens om satsningen där man tillsammans med Arbetsförmedlingen fram till och med september har anlitat Joakim Andersson som också är ordförande i LRF:s kommungrupp som kommunens koordinator för ersättarfrågor:

- Skulle en företagare inom lantbruk bli sjuk i coronaviruset och har svårt att fortsätta att driva verksamheten så finns Joakim som stöd att hitta en ersättare. Våra gröna näringar i kommunen är en samhällsviktig funktion och vi vill bidra med det vi kan för att stötta branschen under kristiden, säger Elisabeth Johansson, arbetsmarknadschef på Västerviks kommun.

Kontaktuppgifter till Västerviks kommuns koordinator i ersättarfrågor:

Joakim Andersson

Kulla gård, Odensvi
Telefon: 070-653 48 40
Mejl: kullagard1@gmail.com

I brevet finns också information om olika typer av hjälp med transporter som Västerviks kommun erbjuder med den tillfälliga servicehjälpen.
- Det här är, tycker jag, ett exempel på hur vi kan tänka nytt i våra kontakter med omvärlden under coronakrisen, livsmedelsproduktionen är strategiskt viktig för vår kommun och för hela Sverige, säger Elisabeth Johansson avslutande.

Denna insats är ett resultat av den kartläggning som Västerviks kommun tidigare genomfört tillsammans med LRF, Arbetsförmedlingen och Hushållningssällskapets Gamlebygymnasiet.

Sidan senast granskad den 13 maj 2020