Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Västerviks kommun öppnar upp idrottsanläggningar för ungdomar och vuxna 14 december, undantag simhallen

2020-12-11

Uppdaterad information 20201221: Efter nytt beslut i krisledningsnämnden är mycket av denna information inaktuell. Läs mer på www.vastervik.se/kommunala-idrottsanlaggningar-stangs

Ursprunglig nyhet 20201211: Kommunen öppnar upp kommunala idrottsanläggningar för vuxna och ungdomar födda före 2005 från måndag 14 december. Undantag är simhallen och på samtliga anläggningar gäller att föreningarna noggrant följer Folkhälsomyndighetens nya råd, som bland annat innebär att alla födda 2004 och tidigare byter om och duschar hemma, reser enskilt och håller avstånd inne i idrottsanläggningarna. Detta beslutades av kommunstyrelsens och krisledningsnämndens ordförande Dan Nilsson (S) under fredagen.

När Folkhälsomyndighetens införde lokala råd i Kalmar län för att minska smittspridningen av coronaviruset 10 november kom alla länets kommuner överens om att stänga ner bland annat kommunala idrottsanläggningar och simhallar för alla som är födda 2004 och tidigare. Folkhälsomyndigheten publicerade på tisdag 8 november nya nationella allmänna råd som ersätter de lokala råden 14 december och för att Västerviks kommuns agerande ska följa de nya allmänna råden ändras kommunens hantering av kommunala idrottsanläggningar.

Det är viktigt för folkhälsan i stort att så många som möjligt rör på sig även under en pandemi och om vi anstränger oss att gemensamt skapa förutsättningar för att skapa säkra idrottsmiljöer – som noggrant följer Folkhälsomyndighetens restriktioner – så ska vi kunna öppna upp kommunens idrottsanläggningar även för verksamhet som gäller de som är födda 2004 och tidigare, säger Anders Björlin, kommundirektör i Västerviks kommun. Han fortsätter:
Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet RF är dock tydliga med ett antal smittskyddsåtgärder bland annat om att hålla avstånd, resa ensam, byta om och duscha hemma, som måste följas av den här gruppen äldre ungdomar och vuxna. Att de följs är en förutsättning för att vi ska kunna öppna upp anläggningarna igen. Tyvärr innebär detta att kommunen inte kan öppna upp Västerviks Simhall för allmänheten, eftersom dusch och ombyte krävs där för att verksamheten ska kunna skötas hygieniskt.

Icke yrkesverksamma seniorer, juniorer och äldre ungdomar än 15 års ålder får alltså återgå till träning i Västerviks kommuns idrottsanläggningar från och med måndag 14 december, men det är viktigt att varje idrottsförening och andra hyrestagare söker information om specifika regelverk hos respektive specialidrottsförbund innan verksamheten kan dra igång. Bland annat krävs alltså ombyte hemma för alla födda 2004 eller tidigare (se faktaruta om Folkhälsomyndighetens allmänna råd nedan). De nya allmänna råden från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundets tolkning ska användas och styra all verksamhet för alla äldre ungdomar och icke yrkesverksamma vuxna i kommunens lokaler från tills vidare.

Riksidrottsförbundet och alla specialidrottsförbund arbetar på ett seriöst sätt för att ta fram rekommendationer som ska kunna ge en smittsäker träningsmiljö och även uppdaterade regler om tävlings- och matchverksamheten. Det är oerhört viktigt att alla föreningar tar till sig av de här nya riktlinjerna och omgående anpassar och styr verksamheten så att all verksamhet sker säkert i kommunens idrottsanläggningar. Det är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att hålla anläggningarna öppna, säger Anders Östlund, idrotts- och fritidsstrateg på Västerviks kommun. Han avslutar:
Det här beslutet är glädjande för alla föreningar som tvingats stänga ner viss träningsverksamhet under en månad, men jag vill också uppmana alla föreningar och andra hyrestagare att ta alla de här nya restriktionerna på högsta allvar och se till att kunskapen sprids och sköts i alla träningsgrupper. Vi har fortsatt ett allvarligt läge med stor smittspridning av coronaviruset i vår kommun och alla måste hjälpas åt för att få ner den höga spridningen.

Fakta

Från Kommunstyrelsens och krisledningsnämndens ordförandes beslut 20201211

Samtliga punkter från beslut i krisledningsnämnden 10 november 2020 fortsätta gälla med utgångspunkt i de nya allmänna råden från Folkhälsomyndigheten. En justering av den första punkten bör dock ske utifrån att Folkhälsomyndigheten har öppnat upp för att även personer äldre än i grundskoleålder ska kunna träna.

Den första punkten föreslås därmed justeras till:

- Idrottsanläggningar kan hålla öppet för tränings- och fritidsverksamhet som följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd för personer födda 2004 eller tidigare, för all verksamhet för barn födda 2005 eller senare samt för yrkesmässig idrott.

I övrigt föreslås beslutet gälla så länge som de aktuella allmänna råden från Folkhälsomyndigheten gäller.

Beslutet från krisledningsnämndens ordförande i sin helhet här (pdf 472 kB)

Från Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd 20201208

Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:

  1. hålla avstånd till varandra,
  2. inte dela utrustning med varandra,
  3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
  4. undvika gemensamma omklädningsrum,
  5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
  6. utföra aktiviteten i mindre grupper

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd i sin helhet (pdf 484 kB)

Från Riksidrottsförbundets skrivelse Träning på smittsäkert sätt tillåts för alla 20201208

Regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterade idag föreskrifter och nationella allmänna råd som träder i kraft den 14 december. Träning under smittsäkra former och om möjligt utomhus tillåts nu även för de som är 16 år och äldre.

De nya nationella allmänna råden ersätter från den 14 december de lokala allmänna råden i landets samtliga regioner.

Det är en glädjande förändring av råden som betyder mycket för alla som nu inte haft möjlighet att träna med sina kompisar och få den draghjälp till gemensamma aktiviteter som så ofta behövs för att hålla kvar intresset och inte fastna i stillasittande hemma. Riksidrottsförbundet har fört en nära dialog med Folkhälsomyndigheten och framfört dessa förslag. Vi ges nu alla ett ansvar att genomföra träningarna strikt utifrån råd så vi kan fortsätta hålla igång, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundets text i sin helhet

Sidan senast granskad den 11 december 2020