Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Utbildning stärkte CNC Plåt under coronakrisen

2020-11-30

Ökad försäljning, bättre flöde i hela verksamheten och större arbetsglädje. Det är tre av många positiva effekter Västerviksföretaget CNC Plåt ser efter att ha genomfört en utbildning i värdeflödesanalys på Campus Västervik.

Vi tog det här klivet för att vi tror på framtiden. Det blev en liten investering sett till hur bra utbildningen blev för verksamheten, säger Johan Sjöblom, ägare och VD.

CNC Plåt är det Västerviksbaserade familjeföretaget som sedan 1990 har utvecklats från ett litet företag till att i dag erbjuda en helhetslösning kring idé, produktion och leverans. Johan Sjöblom, som tog över efter sin far 2014, står bakom konceptutvecklingen av företaget. Hans recept på framgång är att våga tänja på gränser och att medarbetarna ska präglas av ”delaktighet, engagemang och ständig kompetensutveckling”.

Men för ett företag som satsar på tillväxt var det svårt att skapa tid för utbildning. Den tid som vi måste avsätta innebär förlorade intäkter, säger Johan Sjöblom.

Hans företag klev in i år 2020 med goda förutsättningar att få bra resultat. Att ett virus snart skulle omkullkasta alla planer fanns inte med i beräkningarna.

Det blev nattsvart för oss när pandemin slog till. Jag var tvungen att korttidspermittera personal och försöka hitta möjligheter för att kämpa vidare.

”En häftig upplevelse”

Året innan hade fyra medarbetare gått en utbildning i värdeflödesanalys, VSM, på Campus Västervik. Johan Sjöblom deltog under deltagarnas redovisning av sina kursarbeten och slogs då av potentialen som utbildningen hade, för både verksamheten och individen.

Det var en häftig upplevelse. Att se energiflödet från varje person som deltagit i kursen och gruppernas stolthet över sina arbeten. Mina medarbetare hade i sitt arbete tittat på konkreta exempel på förbättringar i det arbete vi gör.

Korttidspermitteringen innebar åtminstone att Johan Sjöblom hade medarbetarnas tid till sitt förfogande – tid för utbildning som företaget tidigare hade saknat. Kursen i VSM var en av de första möjligheter han såg framför sig. Sedan gick det fort.

Jag hörde av mig till Campus, som var flexibelt och visade vilka möjligheter som fanns. Sedan kontaktade jag kommunen för att ta reda på vilka lagar och förordningar som gällde och jag pratade med facket. Det tog 3,5 timmar från första samtalet tills allt var klart. Alla agerade direkt.

Bara några dagar senare var det dags för kursstart. Johan Sjöblom fick lansera idén för sina medarbetare, att det nu var dags att sätta sig i skolbänken igen.

Vissa blev nervösa och några fick hoppa av, men för de allra flesta gick det väldigt bra. Vi var över 40 personer som genomförde utbildningen och den har verkligen stärkt mina medarbetare som individer. Dessutom har den stärkt deras CV:n.

Positiva effekter

Nu, ett halvår senare, är alla kursarbeten och resultat genomarbetade på arbetsplatsen. Johan Sjöblom beskriver en lång lista av positiva effekter: Bättre flöde i verksamheten, mer försäljning på samma tid och markant ökad utnyttjandegrad, är några exempel.

Framför allt stiger arbetsglädjen. Det har blivit roligare att gå till jobbet. Vi jobbar klokare och mer effektivt nu, tack vare utbildningen.

Johan Sjöblom medger dock att året har varit tufft.

Vi har fått kämpa hårt varje dag. Försäljningen var minus 80 procent i april men vi kämpar för att landa på ett total nedgång på ca 8 procent, vilket i dessa tider skulle vara mycket bra. Orderingången är bättre nu än den var i våras, så nu återstår det att se hur vi påverkas av andra vågen.

Med tanke på de positiva resultaten av utbildningen anser Johan Sjöblom att investeringarna har varit små. Att satsa på kompetensutveckling för att stärka sin verksamhet och öka lönsamheten är något han rekommenderar andra företag.

För mig gällde det att spänna bågen och försöka vinna den här kampen. För att lyckas med kompetensutveckling behövs ett engagemang även från ledningen. Jag tror att det var positivt att jag som VD och ägare också har varit med. Det sänder rätt signal. Alla är med.

Många möjligheter på campus

Johan Sjöblom har redan nya idéer om hur fortbildning på CNC Plåt kan se ut framåt. På Campus Västervik finns olika möjligheter och flexibla upplägg anpassade efter den verksamhet som ska genomgå utbildning.

Sidan senast granskad den 30 november 2020