Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Seminarium – När datorspelande blir problematiskt, gaming disorder bland barn och unga

2020-02-18

Den 18 mars får du som arbetar med förebyggande arbete, tidiga insatser
samt vård och behandling för barn och unga möjlighet att lära dig mer om datorspelande och spelproblem bland barn och unga.

Campus Västervik och Länsstyrelsen bjuder in dig som till exempel är förtroendevald, chef och verksamhetsnära inom region, kommun eller idéburen sektor.

Seminariets innehåll:

13.00 Emma Sorbring, vetenskaplig ledare på Campus Västervik hälsar välkomna och startar upp konferensen.

13.10 När datorspelandet blir problematiskt – om gaming disorder hos barn och unga.
Jenny Rangmar, fil. dr. i psykologi FoU i Väst, presenterar en översikt av svensk och internationell vetenskaplig forskning om gaming disorder med särskilt fokus på barn, unga och unga vuxna kommer att presenteras. Huvudpunkterna är: 1) diagnosen, 2) hur man känner igen problemspelaren, 3) spelbeteendets samband med andra livsfaktorer samt 4) förebyggande insatser och behandling.

14.15 Länsstyrelsen, ANDTS samordnare Elin Fäldt, ger en lägesbild av spelproblematiken i länet.

15.00 När spelandet blir en sjukdom – yrkesverksammas kunskap och tankar
Diagnosen gaming disorder finns sedan sommaren 2018. Vad innebär den för dem som arbetar med barn och ungdomar? Sevtap Gurdal, lektor i psykologi vid Högskolan Väst, redovisar resultat från intervjuer med elevhälsa, socialtjänst och yrkesverksamma inom barn- och ungdomspsykiatrin.

15.30 Arbete med spelberoende bland barn och unga på fältet
Representanter från verksamheter i kommun pratar om sitt arbete och hur spelberoende syns bland dem som de arbetar med.

16.00–16.30 Emma Sorbring avrundar eftermiddagen med en diskussion om hur vi kan arbeta vidare.

Anmäl dig till

klara.bjorkum@vastervik.se senast den 11 mars

Datum och plats

18 mars, klockan 13.00–16.30, på Campus Västervik, Östersjövägen 8

Sidan senast granskad den 18 februari 2020