Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Så pratar du med ditt barn om corona

2020-03-12

Barn och förälder som kollar på surfplatta i sängen

Media rapporterar intensivt om coronavirusets framfart och diskussionerna om viruset går varma även kring middagsbord och på skolgårdar. Det kan väcka känslor och tankar hos barn som är viktiga att fånga upp.

På Krisinformation.se finns tips och råd från Marie Angsell, sakkunnig socionom på BRIS (Barnens rätt i samhället), om hur du som vuxen kan prata med ditt barn om coronaviruset.

Detta är bra att tänka på när du pratar med ditt barn om corona:

  • Lyssna på ditt barn och ställ frågor.
  • Ge barnet saklig information om viruset.
  • Ge barnet hopp.
  • Uppmuntra till frågor.
  • Undvik inte att prata om jobbiga saker.
  • Överför inte din egen oro på barnet.

Länk till hela reportaget

Här är en länk till sidan på krisinformation.se om hur du kan prata med barn om coronaviruset

Sidan senast granskad den 12 mars 2020