Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Så hanterar Västerviks kommun coronaviruset

2020-03-06

Västerviks kommun har god beredskap inför ett eventuellt utbrott av coronavirus. I dagsläget finns inga bekräftade fall och ingen påverkan på kommunens verksamheter. Vi har vidtagit åtgärder och är förberedda om läget skulle ändras. Vi följer landets experter och ansvariga myndigheters rekommendationer i hanteringen. Det betyder att vi inte kommer att göra några egna andra bedömningar eller åtgärder som försvårar hanteringen på en nationell nivå.

Vi håller skolor och arbetsplatser öppna som vanligt. Det betyder att vi inte kommer stänga några arbetsplatser av oro utan följer de regelverk och rekommendationer som finns. Du som är frisk och inte har några symptom ska gå till jobbet och skolan som vanligt. Det gäller även om du har varit ute och rest.

Personer som är friska och utan symptom

Vuxna och barn som är friska och utan några symptom ska gå till jobbet och skolan som vanligt.

Personer som varit ute och rest

Du som rest till ett område som inte är ett riskområde enligt Folkhälsomyndigheten ska gå till jobb och skola som vanligt

Du som rest till ett område som Utrikesdepartementet har utsett till riskområde ska kontakta din arbetsgivare som gör en individuell bedömning. Har du rest till ett riskområde och uppvisar symptom på Covid-19 ska du ta kontakt med sjukvården på 1177.

Besök till äldreboenden

Vi håller boenden öppna som vanligt. Det betyder att vi inte kommer stänga några verksamheter av oro utan följer de regelverk och rekommendationer som finns. Däremot uppmanar vi dig som vill besöka ett äldreboende att vara återhållsam med besöken och vara noga med din handhygien och hålla avstånd.

Så pratar du med ditt barn om coronaviruset

Krisinformation.se har tagit fram material som du kan använda som stöd för att prata med barn om coronaviruset. 

Länk till sidan "så pratar du med ditt barn om coronaviruset" på krisinformation.se

Checklista för vad du kan göra för att undvika smitta

  • Undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Nationellt informationsnummer 113 13

Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Länkar till korrekt och aktuell information:

www.kriskommunikation.se

www.folkhalsomyndigheten.se

www.regionkalmar.se

Sidan senast granskad den 6 mars 2020