Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Rutin för provtagning av medarbetare inom vård och omsorg

2020-06-17

Den som arbetar inom kommunen med arbetsuppgifter inom vård- och omsorg inklusive personlig assistans kan enligt regionalt beslut få tillgång till att göra test för covid-19. Provtagning genomförs i samarbete med Region Kalmar län och syftar till att medarbetare med symptom men ett bra allmäntillstånd, snabbare ska kunna komma tillbaka till arbete vid negativt resultat.

Vilka får testa sig?

De som arbetar inom kommunen med arbetsuppgifter inom vård- och omsorg inklusive personlig assistans kan enligt regionalt beslut få tillgång till att göra test. Detta kan göras för personer vars  allmäntillstånd är bra men där de uppvisar milda symptom som exempelvis feber, hosta, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk, diarré eller förlust av lukt- och smaksinne.

Medarbetare utan symtom testas inte.

Varför får inte alla medarbetare testa sig?

Det finns en regional plan för testning där en fastställd prioriteringsordning följs. I nuläget finns bara kapacitet till att testa medarbetare i kommunal vård- och omsorg inklusive personlig assistans.

Vad är syftet med testet?

Enligt Folkhälsomyndigheten ska personer med milda symptom begränsa sina sociala kontakter. Syftet med testet är att medarbetare med gott allmäntillstånd men med milda symptom tidigare kan komma tillbaka till arbetet vid negativt resultat.

Testet syftar inte till att följa upp vilka som haft coronaviruset och visar inte antikroppar.

Vad är det för test?

Testet är ett så kallat PCR-test som påvisar virus. Testet ger utslag om virus är tillräckligt framträdande.

Rutin för provtagning

  1. Medarbetare som är sjuka med symptom tar kontakt med sin chef och pratar tillsammans igenom om provtagning kan vara aktuellt för att möjliggöra tidigare tillbakagång till jobbet.
  2. Chefen tar beslut om att rekommendera test och ger medarbetaren ett intyg (för de medarbetare som saknar SITS-kort).
  3. Medarbetaren tar kontakt med sin vårdcentral där hen är listad och rådgör angående provtagning.
  4. Vid provtagningstillfället ska intyget från arbetsgivaren eller SITS-kort tas med och uppvisas.
  5. Medarbetare gör test och får information om när och hur provresultatet kommer att presenteras (som tidigast nästkommande vardag).
  6. Medarbetaren tar kontakt med sin chef när provresultatet har kommit.

Information till Västerviks kommuns medarbetare

För dig som jobbar med vård och omsorg inom Västerviks kommun finns mer information om provtagning på intranätet Koggen. 

 

Sidan senast granskad den 17 juni 2020