Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Plan för studentexamen på Västerviks Gymnasium presenterad

2020-05-11

Under måndagen kallade Västerviks Gymnasium till presskonferens för att presentera planen för årets studentexamen på skolan. Examen kommer att ske klassvis i klassrummen, med avgångseleverna på skolan i tre olika omgångar fredag 12 juni. Varje elev kommer att få bjuda in två anhöriga som får vänta i ett glest arrangerat avspärrat område när klassen släpps ut. Alla övriga kan följa utspringet via webb-TV på internet.

- Jag är nöjd med att vi har hittat en lösning som ger alla lite av det som de vill och samtidigt tar vi ansvar för att inte vara med och öka smittspridning i vår kommun, säger Västerviks kommuns gymnasie- och vuxenutbildningschef Jörgen Jonsson.

I spåren av virusspridningen av coronapandemin har arrangemang för fler än 50 personer förbjudits i Sverige och det har fått Västerviks Gymnasium att under mer än en månad arbeta med en alternativ plan för hur de elever som går ut sista året ska kunna få en minnesvärd examensdag. Det arbetet har inneburit mycket förd dialog med bland annat skolans elevråd och mångas synpunkter har tagits hänsyn till.

Arbetet intensifierades när utbildningsministern och generaldirektören hos Folkhälsomyndigheten före valborgsmässoafton förtydligade riktlinjerna för just studentexamen. Nu är Västerviks Gymnasium och Västerviks kommun redo att berätta hur studentexamen kommer att uppmärksammas i Västervik.

Så här kommer examen att gå till på Västerviks Gymnasium 12 juni 2020:

  • Eleverna bjuds in till tre olika starttider med för skolavslutning där varje klass samlas i sitt klassrum med sin mentor.
  • I klassrummen får mentorn dels hålla tal och dels visa streamad examensceremoni från Svenska Kyrkan där även Västerviks Gymnasiums estetelever kommer att spela musik. Det blir även stipendieläsning av de avgångselever som uppmärksammas med stipendium.
  • I klassrummen kommer avgångseleverna att få mat lagad av restaurangprogrammet
  • Slutligen kommer varje klass att springa ut från skolan på en plats där varje elev fått bjuda in två anhöriga som kan stå och ta emot i ett område som är avspärrat och glest arrangerat.
  • Utspringet kommer att sändas live med webb-TV på internet för alla som inte kan närvara på plats.

- Elevrådet och andra engagerade har varit positiva till den här lösningen och jag är väldigt glad över att vi valde den här ansvarsfulla vägen som påminner om det arbetssätt med eget ansvar som hela Sverige har valt under den här coronakrisen, säger Jörgen Jonsson.

Någon bilkortege kommer inte att vara tillåten detta år efter särskilt beslut på nationell nivå. Det är en av många saker som kommer att bli annorlunda detta speciella år.

- Jag tycker att Västerviks Gymnasium i en bra dialog har hittat en lösning som fungerar när det gäller regelverket om avstånd och den här lösningen påminner mycket om hur våra grannkommuner Vimmerby, Oskarshamn och Linköping har valt att lägga upp studentexamen, säger Västerviks kommuns barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson, som fortsätter:
- Vi hoppas att alla kan se att det här är en lösning som ger möjlighet till att alla avgångselever får en minnesvärd studentdag och att alla respekterar vår önskan att exempelvis inte samla några stora grupper utanför avspärrade områden utan att alla åker hem med sina familjer efter ceremonin.

Alla avgångselever och vårdnadshavare kommer att ge mer detaljerad information om vad som gäller i varje klass under de närmaste två veckorna.

Sidan senast granskad den 11 maj 2020