Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Parkeringsavgifter året runt på de stora kommunala parkeringsplatserna i Västervik

2020-08-25

Nu blir det avgiftsbelagd parkering på de stora kommunala parkeringsplatserna i Västervik från och med 1 september. Frågan om p-avgifterna har överklagats till och efter lång tid avgjorts av Förvaltningsrätten. Nu börjar alltså beslutet att gälla.

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2019 bland annat att införa parkeringsavgifter dagtid på vardagar året runt på de stora kommunala parkeringsytorna vid Skeppsbron, Magasinet, Garvaren, Järnvägsstationen, Fängelsetorget, Norra Hallströmsgatan, Gamla Kyrkogården, Stenhamra och Norra Strandvägen. Beslutet överklagades i mars 2019 till Förvaltningsrätten och rätten har i juni 2020 avgjort frågan genom att avslå överklagandet. Det betyder att de beslutade avgifterna nu kommer att införas med start 1 september 2020.

- Avgifterna kommer att gälla året runt mellan klockan 09 och 18 på vardagar och betalas endera med kort i p-automater, eller med hjälp av mobilappen Easypark som är enkel att ladda ner i telefonens app-butik, säger Västerviks kommuns samhällsbyggnadschef Daniel Niklasson, som fortsätter:
- Det går också att betala sin parkering med ett sms, all nödvändig information går att hitta vid automaterna på respektive p-plats.

- Det kommer också att sättas upp skyltar vid infarterna till de aktuella parkeringsplatserna som påminner om att parkeringsavgift börjar gälla den 1 september 2020. Montage av p-automater, programmering för appar och andra viktiga förberedelser beräknas också vara klart 1 september, säger Christer Ramström, planerare på Västerviks kommuns samhällsbyggnadsenhet.

Parkeringsavgiften kommer att vara 6 kronor per timme. Det går också att köpa en digital 30-dagarsbiljett för 350 kr och en 14-dagarsavgift för 175 kr. De digitala biljetterna kan man köpa i de flesta av kommunens betalningsautomater eller i appen.

Sidan senast granskad den 25 augusti 2020