Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Nytt samarbete skapar lugn och ro i Ankarsrums skola

2020-12-17

Sedan mitten av november testar Ankarsrums fritidsgård tillsammans med Ankarsrums skola ett nytt grepp för att mildra oro och stök i skolan. Under skoldagen cirkulerar fritidsledarna Matilda och Carita i klassrum och korridorer. Två trygga vuxna som finns där för skratt, tröst och stöttning.

En pojke springer med snabba steg över skolgården. Han hinner precis i tid till dagens första lektion. Inne i den gula tegelbyggnaden välkomnas han med skratt och en ryggdunkning av en klasskompis. Skoldagen har precis börjat för högstadieungdomarna i Ankarsrum med omnejd. Drygt 50 meter bort ligger fritidsgården. Det fysiska avståndet mellan skolan och fritidsgården är detsamma som för en månad sedan, men det psykiska har minskat. Tack vare pandemin har fritidsgården och skolan börjat samarbeta på nya sätt.

Alla elevers välmående allas ansvar

Skolan är en trygg plats i en annars orolig tillvaro. Fritidsgårdarna ett vägledande vuxenstöd utanför familjen och skolan. Tillsammans fyller de en viktig funktion för barn och unga. 

När jag tänker på våra ungar så struntar jag i vilka roller vi har. Jag vet att mina och fritidsgårdens medarbetare tänker likadant. Att skolan och fritidsgården tillhör olika förvaltningar är sekundärt när det kommer till barnens mående. Det går alltid först.

Det säger skolans rektor, Sören Reichenberger. Skolan har som ledord att alla elevers välmående är allas ansvar. Ett synsätt som delas med fritidsgårdens personal.

Sören framför fritidsgården

Det var bara in och börja! Inget snack om saken, säger Carita Sundström på frågan om hur hon reagerade på att gå in och stötta i skolan.

Tillsammans med Matilda Ernstsson jobbar hon som fritidsledare i Ankarsrum. Under skoltid rör de sig numera i skolans lokaler och finns där lite extra för elever som har det kämpigt. Ungdomar som de redan innan skapat en relation till i den ordinarie verksamheten.

Det underlättar enormt att vi redan känner varandra. Ungarna ser oss på ett annat sätt. Det står inte ”skolan” skrivet i pannan på oss. Vi kompletterar den övriga skolpersonalen som en utomstående part, trygga vuxna kompisar och förebilder helt enkelt, säger Matilda.

Vi har också fått möjlighet att fånga upp även elever som vi i normalt sätt inte har kontakt med. Häromdagen frågade till och med två elever var fritidsgården ligger! Berättar Carita och skrattar. Det finns egentligen bara fördelar med att skolan och fritidsgården samarbetar på fler sätt, säger Carita.

Carita och Matilda

Vuxna förebilder viktigt

Fritidsgården är en populär och välbesökt verksamhet som bidrar till en trygg och meningsfull fritid för ungdomarna. På grund av pandemin har fritidsgården, som så många andra, behövt tänka om. När de lokala restriktionerna infördes i region Kalmar så tvingandes offentliga mötesplatser att stänga. Det gjorde att kommunens fritidsgårdar fick ställa om sin verksamhet. Numera håller gården stängt dagtid. Efter skoldagens slut möter fritidsledarna istället upp ungdomarna utomhus eller digitalt. De märker att ungdomarna blir påverkade an pandemin.

Många unga är oroliga och rastlösa. De behöver oss - sina fritidsledare, den saken är säker. Ungdomarna behöver vuxna förebilder som de litar på och har en relation till. När skolan samtidigt hade det kämpigt med många sjuka lärare var det en självklarhet för oss att rycka in och stötta upp, säger Carita.

Från en dag till en annan ställde verksamheterna om och inledde samarbetet. Sören är tacksam över det engagemang och den flexibilitet som medarbetare inom skolan och fritidsgården visat.

I grund och botten har de flesta varit väldigt positiva. Det har varit ett intensivt år med mycket omställningar och förändringar för alla. Trots det har vi kunnat rigga detta samarbete på så kort tid. Det har inte funnits några hinder någonstans. Alla har utgått från hur vi tillsammans ska kunna göra det bästa av situationen. Jag är otroligt tacksam för det.

Eleverna: det har blivit lugnare

Att samarbetet redan gör stor skillnad råder det ingen tvekan om. Både skolans personal och eleverna uppskattar stödet. I korridoren sitter ett gäng sjundeklassare som har rast. De är glada över att Matilda och Carita finns i skolan, men samtidigt ledsna över att fritidsgården har stäng på dagen.

Vi brukar snacka med dom på rasten. Dom är roliga! Säger Lukas. Jag gillar att de är här på dagarna. Och det är redan lugnare och så tycker jag.

Klasskompisarna Madelin, Lowa och Miracle håller med. De gillar Matilda och Carita. Men de tycker det är jobbigt att mycket är inställt.

De är tråkigt, säger Madelin. Mycket av det som jag gör på fritiden i vanliga fall är inställt.

Elever utanför skolan

Början på ett fortsatt samarbete

Hur vårterminen kommer se ut är ännu oklart. Men en sak är säker; pandemin har fört skolans och fritidsgårdens medarbetare närmare varandra och ökat samsynen kring ungdomarna. Och samarbetet kommer fortsätta, på ett eller annat sätt. Men först väntar jullovet. En ledighet som inte bara är positiv. Sören är bekymrad för de elever som har skolan som sin trygga plats inför den stundande ledigheten.

Det är inte roligt för vissa barn när allt runt omkring rasar. Barnen behöver ett samhälle som finns runt omkring dem, speciellt just nu när mycket är ovisst och oroligt. Skolan och fritidsgården fyller en viktig funktion som en trygg plats i ungdomarnas liv.

Han är tacksam över att fritidsgården har öppet i mellandagarna. Matilda och Carita finns där för de unga som behöver något att göra eller bara någon att prata med. De planerar för både digitala och utomhusaktiviteter.

Vi har inte satt programmet än, men något blir det. Vi finns här, säger Carita.

Om Sören får drömma fritt inför vårterminen? Ja då är svaret enkelt:

Jag önskar att vi kan ha både och i vår, att fritidsgården kan vara öppen som vanligt men att ni också kan vara i skolan som nu. Det behövs två Caritor och två Matildor helt enkelt, säger han och skrattar.

Sidan senast granskad den 17 december 2020