Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Nu hävs bevattningsförbudet i Västerviks kommun

2020-10-20

Vattennivåerna är nu stabila och svagt ökande. Därför hävs bevattningsförbudet i Västerviks kommun. Grundvattenbildning sker främst under höst och fram till tidig vår. För att grundvattenmagasinen ska bli helt återställda behövs mer nederbörd de närmaste månaderna samtidigt som vi alla behöver vara fortsatt försiktiga med vår dricksvattenanvändning.

Även om bevattningsförbudet upphävs vill vi uppmana alla att vara fortsatt sparsamma med vattnet så att vi kan känna oss trygga och stå bättre rustade när sol, värme och växtlighet kommer tillbaka framåt våren. När det kommer till kritan är det är faktiskt ett livsmedel i form av rent dricksvatten det handlar om, säger Ruben Öberg, chef på affärsområde Vatten på Västervik Miljö & Energi.

Små förändringar i vardagen gör skillnad

Vad kan vi då göra? Enkla tips är att inte låta vattnet stå och rinna i onödan, att ta kortare duschar och slå av kranen när du till exempel tvålar in dig i duschen eller då du borstar tänderna. Små förändringar i vardagen gör skillnad och tillsammans kan vi göra stor skillnad.

Visste du att…

  •  I Västerviks kommun finns 30 570 anslutna kunder. 
  • Vi förbrukar i genomsnitt 193 liter vatten per person och dag. Den största delen går till den personliga hygienen.
  • Spolar du en minut i kranen går det åt 12 liter vatten. Sparar alla invånare in på fem minuters rinnande vatten varje dag, så sparar vi uppemot 30 miljoner liter vatten varje månad.

Bli vattensmart!

Mer information och tips på hur du kan vara med och spara på allas vårt viktiga vatten finns samlade på Västervik Miljö & Energi AB:s webbsida www.vmeab.se

Här hittar du fler vattensmarta tips!

Sidan senast granskad den 20 oktober 2020