Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Livsmedelsupphandlingar klara för sex kommuner i norra Kalmar län med avtalsstart december 2020

2020-10-12

Hultsfreds-, Högsby-, Mönsterås-, Oskarshamns, Vimmerby och Västerviks kommuner har tillsammans handlat upp livsmedel för de kommande fyra åren med avtalsstart 1 december 2020. Inköpscentralen i norra Kalmar län och kostcheferna i kommunerna har tillsammans arbetat med upphandlingarna och nu är avtalen klara.

Under våren 2019 arrangerade inköpscentralen och kostcheferna dialogmöten med livsmedelsproducenter i vår region, säger Karin Enwall på Inköpscentralen i Västervik, hon fortsätter:
Syftet med mötena var att inventera vilka producenter vi har i vår region, försöka öka andelen lokalt producerade varor och underlätta för små och medelstora företag att kunna lämna anbud.

För att flera leverantörer ska ha en chans att lämna anbud delades upphandlingarna upp. Under hösten 2019 genomfördes en rad mindre upphandlingar: nötkött, fläskkött, naturbeteskött, viltkött, tvättad oskalad potatis, färska ägg, samt färska jordgubbar och hallon. En leverantör behövde inte lämna anbud på alla kommuner, utan kunde lämna på ett mindre område i en kommun, vilket medför att både mindre och större livsmedelsleverantörer kunde delta i upphandlingen.

Inköpscentralen har tecknat avtal på samtliga upphandlingar förutom på färska ägg. För viltkött fick Vimmerby och Västervik en leverantör och enbart Västervik fick en leverantör av naturbeteskött, säger Karin Enwall vidare.
Under våren 2020 genomfördes även upphandlingar av mejeri, frukt och grönt, samt ny huvudgrossist.

Avtal har nu tecknats med Martin & Servera som huvudgrossist, samt leverantör av mejeri och frukt och grönt i samtliga kommuner. För de mindre upphandlingarna varierar fördelningen av leverantörer mellan kommunerna.

Följande leverantörer kommer från och med december leverera livsmedel till någon av de samverkande kommunerna:

  • Axelssons i Aby,
  • Fläsk från Glada Utegrisar,
  • Dackebygdens kött i Virserum,
  • Aktiebolaget Kulls Chark,
  • Bondens skafferi i Öst samt
  • Måketorps kött och styckeri.

Vi är glada att ha ett fortsatt samarbete med flera av våra nuvarande leverantörer och att vissa av leverantörerna kommer att leverera till fler kommuner. Vi har även fått in nya leverantörer vilket känns roligt, säger Sofia Andersson, kost- och lokalvårdschef i Vimmerby kommun och hon avslutar:
Att servera produkter från våra lokala leverantörer är något som både vår personal och våra matgäster uppskattar!

Fakta Inköpscentralen i norra Kalmar län:

Upphandlingsenheten i Västerviks kommun arbetar som en inköpscentral för sex kommuner i norra Kalmar län. Enheten gör upphandlingar åt Hultsfreds kommun, Högsby kommun, Mönsterås kommun, Oskarshamns kommun, Vimmerby kommun och Västerviks kommun.

Sidan senast granskad den 12 oktober 2020