Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Länsstyrelsen i Kalmar län sänker hastighetsgränsen på E22 förbi Mommehål utanför Västervik

2020-06-11

Efter några uppmärksammade trafikolyckor inleddes tidigare under året en utredning om att hastigheten förbi avfarterna mot Mommehål från E22 strax utanför Västervik borde sänkas från 100 km/h. Nu har avgörandet kommit från Länsstyrelsen och hastighetsbegränsningen kommer att sänkas till 70 km/h den 23 juli i sommar.

För en tid sedan sedan lämnade Västerviks kommun yttrande i ett ärende hos Länsstyrelsen i Kalmar län om sänkt hastighet förbi avfarten mot Mommehål strax utanför Västervik. I kommunens yttrande höll samhällsbyggnadsenheten med om att en sänkning från 100 km/h till 70 km/h vore bra, samt att en sänkning till 70 även borde förlängas söderut från avfarten.

Även polismyndigheten höll med om att hastigheten förbi den olycksdrabbade avfarten borde sänkas. Trafikverket tyckte tvärtom att det inte fanns skäl till sänkning av hastigheten, på grund av framkomlighetsskäl på sträckan.

Nu har Länsstyrelsen i Kalmar läns avgörande kommit och man har beslutat att sänka hastighetsbegränsningen runt avfarterna mot Mommehål till 70 km/h av säkerhetsskäl. Av beslutstexten går att läsa att den nya hastighetsbegränsningen kommer att gälla från och med torsdag 23 juli 2020. Se mer information bland relaterade dokument.

Sidan senast granskad den 11 juni 2020