Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Konstaterad smitta covid-19 på ett äldreboende i Västerviks kommun

2020-04-19

Under helgen har en brukare på ett äldreboende i Västerviks kommun som har uppvisat sjukdomssymtom nu blivit bekräftad som smittad av covid-19. Åtgärder vidtogs direkt när brukaren visade sina första sjukdomssymptom och nu arbetar kommunen med att både vårda den sjuka brukaren och skydda både medarbetare och övriga brukare på boendet från smitta.

Samtliga boende på det boendet hålls isolerade och för den aktuella brukaren, samt ytterligare två andra brukare som uppvisar symtom men som inte testats positiva, använder personalen skyddsutrustning som visir och munskydd sedan första symptomen.

- Alla direkt berörda på det aktuella boendet har informerats, inklusive personal, brukare och anhöriga, och för frågan gäller sekretess så ingen mer information kommer att lämnas om vilket boende det gäller, säger Västerviks kommuns socialchef Jörgen Olsson.

För den brukare som är konstaterad smittad och för de två andra brukare som uppvisar sjukdomssymptom sköts omvårdnaden enligt de rutiner som Västerviks kommun följer från Folkhälsomyndigheten. Övriga brukare på aktuellt äldreboende hålls isolerade på sina rum och det är också helt i enlighet med den nya riktlinjen från Folkhälsomyndigheten som anger att alla boende på äldreboenden från och med nu ska hållas på sina rum för att förhindra smittspridning.

Socialförvaltningen på Västerviks kommun har kontaktat smittskyddsenheten på Region Kalmar län för att få reda på hur testning på aktuellt boende och andra äldreboenden ska skötas framöver.

- Medarbetarna och arbetsledningen på det här boendet har gjort ett väldigt snabbt och bra arbete med att se till att vi snabbt kunnat ställa om till extra noggranna rutiner och jag vill rikta ett särskilt tack till dem allihop. Risken finns att vi kan få liknande situation på andra boenden framöver och då finns mycket som vi kan dra lärdom från det fina arbete som man har gjort på det här boendet, säger Jörgen Olsson avslutande.

Sidan senast granskad den 19 april 2020