Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Följ med in på Annagårdens evakueringsboende

2020-12-18

Undersköterskorna Linda och Birgitta som jobbar med covid-patienter på Annagårdens evakueringsboende. Hör dem berätta mer om sina nya vardag på evakueringsboendet.

Under pandemin har Annagårdens korttidsboende öppnat upp ett tillfälligt evakueringsboende. Enheten fungerar som en korttidsenhet för brukare som är sjuka i covid-19 och inte klarar sig själva. Det handlar om personer som inte längre behöver slutenvård men som fortfarande har ett särskilt omvårdnadsbehov.

Sidan senast granskad den 18 december 2020