Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Distansundervisning på gymnasiet från 7 december

2020-12-03

Uppdaterad nyhet 2020-12-15 

15 december uppdaterades informationen om distansundervisning till att gälla till och med 29 januari 2021.

Läs mer på Västerviks Gymnasiums webbplats här

Ursprunglig nyhet 2020-12-03

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer idag har skolchef Magnus Bengtsson fattat formellt beslut att övergå till distansundervisning på Västerviks Gymnasium från måndag 7 december till 6 januari nästa år. Beslutet gäller med vissa undantag.

Västerviks Gymnasium har tidigare låtit flera program övergå till distansundervisning för att minska trängsel men från måndag blir det distansundervisning för även för resterande program. Undantagna är elever på introduktionsprogrammen och elever med särskilda behov. Praktiska moment, prov och examinationer som inte går att genomföra på distans samt vissa laborationer kommer att genomföras på plats.

Vi har sedan tidigare haft en beredskap kring det här och vi går nu ut med information till lärare och elever, säger Jörgen Jonsson som är chef för gymnasie- och vuxenutbildningen. Det kan bli besvärligt för vissa som kämpar inför terminsavslutningen och jag vet att många upplever det som jobbigt med snabba omställningar.

För årskurs ett är det en stor omställning men både tvåorna och treorna har varit med om det tidigare. Jag känner mig trygg med att både elever och lärare kommer att göra sitt bästa för att det ska fungera under den här korta tiden, säger Jörgen Jonsson.

Folkhälsomyndigheten betonade vid presskonferensen att effekten av distansundervisning ännu inte utretts och att övergången bör ske med försiktighet. Beslutet tas utifrån att vi ändå är i ett läge nu då smittspridningen ökar och de insatser som gjorts inte bedöms som tillräckliga. Också i Västerviks kommun fortsätter smittkurvan att öka.

Vi gör detta som ett ytterligare steg i att begränsa smittspridningen som pågår i samhället just nu, säger skolchef Magnus Bengtsson. Det är i kombination med övriga smittskyddsrestriktioner som det här kan bli effektivt. Om elever och andra medborgare inte följer de övriga rekommendationerna kommer vi inte vinna något på detta utan bara förlora värdefull utbildningstid. Därför vill jag vädja till både elever och medborgare att ta det här på allvar.

Fortsatt lunchersättning

Eleverna ersätts för skolluncher under perioden med 40 kronor per dag. Utbetalningen sker efter periodens slut.

Sidan senast granskad den 3 december 2020