Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Därför håller kommunen grund- och förskolorna öppna

2020-03-13

UPPDATERAD INFORMATION 2020-03-17

Grundskolor och förskolor inom Västerviks kommun fortsätter att vara öppna. Västerviks Gymnasium och kommunala vuxenutbildningen Komvux övergår till att vara stängda för elever och istället anordna distansundervisning. Om situationen kring spridningen av coronaviruset och sjukdomen Covid-19 förändras kan kommunen göra en ny bedömning.

Skolor inom Västerviks kommun fortsätter att vara öppna. Om situationen kring spridningen av coronaviruset Covid-19 förändras kan kommunen göra en ny bedömning.


Beslutet om att hålla
grund- och förskolorna öppna beror framför allt på att kommunen följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Myndigheten är tydlig med att åtgärden att stänga skolor inte är lämplig i nuläget, utan tvärtom kan medföra negativa konsekvenser för samhället. En stängning av skolor kan också innebära att många medarbetare inom samhällsviktiga funktioner inte skulle ha möjlighet att komma till jobbet. Bedömning är att smittspridningen bland barn är liten och skolan är en fast och viktig punkt för barnen.

Vi följer rekommendationerna och utvecklingen av smittspridningen noga. Om situationen förändras kan vi behöva göra en ny bedömning. De olika åtgärder vi gör för att förhindra smittspridning är noga avvägda för att hantera hur situationen ser ut i nuläget, säger Magnus Bengtsson, barn- och utbildningschef i Västerviks kommun.

Orsaker till att stänga en skola kan vara att myndigheterna ger den rekommendationen, att kommunen i samråd med smittskyddsläkare anser att åtgärden är nödvändig eller att personalstyrkan blir för liten för att skolans verksamhet kan bedrivas på ett bra sätt.

Västerviks kommun har vidtagit en rad åtgärder så här långt, bland annat att sprida information kring smitta kan undvikas. Målet med åtgärderna är att dels skydda riskgrupper om smitta konstateras i kommunen, dels att undvika att många insjuknar vid samma tillfälle.

Sidan senast granskad den 13 mars 2020