Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Coronasmitta på särskilda boendet Erneborg i Gamleby

2020-11-19

Under torsdagen konstaterades att två brukare och även personal på äldreboendet Erneborg i Gamleby är smittade av coronaviruset. Eftersom boende på kommunens särskilda boenden har särskilt allvarliga risker vid smitta så testas berörd personal och berörda omsorgstagare på boendet.

Det är väldigt viktigt att vi tidigt hittar smitta runt våra äldreboenden och övriga omsorgsverksamheter. Jag hoppas att vi kan stoppa den här smittan snabbt nu, säger Jörgen Olsson, socialchef i Västerviks kommun.

På boendet Erneborg införs ett förnyat besöksförbud under tiden som det finns smittade eller misstänkt smittade. Personalen på boendet och kommunens hälso- och sjukvårdsenhet kommer också att se över om några andra åtgärder behöver sättas in på kort eller lång sikt.

Det är ett allvarligt läge med smittspridningen i samhället nu och det är väldigt beklagligt att vi har fått in viruset på ett av våra särskilda boenden. Våra medarbetare på socialförvaltningen gör ett fantastiskt jobb i en pressad situation. Det är viktigt att vi alla hjälps åt och gör allt för att hindra smittspridningen i samhället, säger Jörgen Olsson avslutande.

Sidan senast granskad den 19 november 2020