Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Bevattningsförbud i Västerviks kommun från och med 11 maj 2020

2020-04-30

Från och med 2020-05-11 införs bevattningsförbud för alla som har kommunalt vatten i Västerviks kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Det råder ovanligt låga grund- och ytvattennivåer i vårt område. Lite nederbörd i form av regn och snö i samband med hög vattenkonsumtion och varmt väder kan innebära risk för vattenbrist. När det finns risk för vattenbrist införs bevattningsförbud. Vi utfärdar bevattningsförbud endast när vi kan se att det kommer att råda allvarlig brist på vatten.

Bevattningsförbud innebär att dricksvattnet endast får användas till personlig hygien, mat och dryck.

Det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till:

  • Vattna växter, gräsmattor via spridare och slang.
  • Tvätta bilen med slang.
  • Spolning av tak och fasader via slang.
  • Fylla pooler eller byta ut vatten i pooler.
  • Vattna fotbollsplaner, tennisbanor och liknande.

Fotbollsplanerna vid Karstorp och nya kyrkogården samt kommunens planteringar bevattnas inte med dricksvatten.

Bevattningsförbudet gäller endast dig med kommunalt vatten. Men tänk på att en låg grundvattennivå även påverkar enskilda brunnar.

Undantag gäller näringslivet som är beroende av vatten för att kunna bedriva sin verksamhet. Samhällsviktig verksamhet tillhör också undantagen för bevattningsförbudet.

- Tänk på att det kan få allvarliga konsekvenser för exempelvis Räddningstjänsten om det skulle inträffa en brand och det är brist på vatten, säger Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten på Västervik Miljö & Energi AB.

Mer information

Mer information om bevattningsförbudet och tips på hur du kan vara med och spara vatten finns samlade på Västervik Miljö & Energis hemsida:

www.vmeab.se

Sidan senast granskad den 30 april 2020