Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Besöksförbud på särskilda boenden föreslås upphöra

2020-09-17

Tisdagen den 15 september meddelade regeringen att besöksförbud på särskilda boenden föreslås upphöra 1 oktober. Detta efter att myndigheten analyserat förbudet utifrån dagens situation och kunskapsläge kring covid-19. Nu påbörjas arbetet med att se över hur besök ska kunna genomföras på ett säkert sätt i Västerviks kommun.

Att besöksförbudet föreslås upphöra är ett efterlängtat beslut men det innebär ett fortsatt stort ansvar för både oss och för dig som närstående. Vår absoluta prioritering är att fortsätta skydda äldre och personer i riskgrupp för coronaviruset. Just nu arbetar vi med att se hur besöken ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Vi inväntar Socialstyrelsen och Folkhälsomyndighetens nationella riktlinjer och rekommendationer för vad som ska gälla vid besöken. Det handlar bland annat om frågor som rör handhygien, avstånd och kravet på att vara frisk vid besök.

Efter att vi fått ta del av Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer för besöken, kommer informationen på vastervik.se gällande besök på kommunens äldreboenden att uppdateras. Uppdaterad information om vad som gäller kommer även att finnas tillgänglig via kommunens växel samt på kommunens boenden.
Vi förstår att många längtar efter att hälsa på sina anhöriga och att trycket därför kan bli stort om besöksförbudet upphävs. Du som närstående kommer ha ett stort ansvar att inte besöka oss om du har några symtom och att följa våra besöksrutiner. Vår förhoppning är att vi tillsammans kan minska smittspridningen och samtidigt få umgås med våra nära och kära på ett säkert sätt.

Sidan senast granskad den 17 september 2020