Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Ärende med rykte om våldshändelse i skolor uppklarat

2020-02-10

Under helgen inkom information angående det ärende som rubriceras som grovt olaga hot mot grupp och rör en eller flera skolor inom kommunen. Polisen har i samverkan med kommunens barn- och utbildningsförvaltning konstaterat vem eller vilka som ligger bakom den text som kan uppfattas som ett hot. Samtal har genomförts med berörda vårdnadshavare och elever. Bedömningen att hotet är oseriöst kvarstår.

Sidan senast granskad den 10 februari 2020