Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Annagården öppnar upp sitt evakueringsboende

2020-11-24

Korttidsboendet Annagården öppnar återigen upp sitt evakueringsboende med omvårdnad för personer sjuka i covid-19. Totalt finns 10 platser. Från och med onsdag 25 november råder besöksförbud på hela Annagården med anledning av evakueringsboendet.

Enheten fungerar som en korttidsenhet för brukare som är sjuka i covid-19 och inte klarar sig själva. Det handlar om personer som inte längre behöver slutenvård men som fortfarande har ett särskilt omvårdnadsbehov.

Evakueringsboendet och korttidsboendet är beläget på olika våningsplan. Personalen på evakueringsboendet har fått utbildning i hur den som är sjuk i covid-19 ska tas om hand och följer noga rutiner för att smitta inte ska spridas i huset. Vi följer Folkhälsomyndigheternas och Socialstyrelsens rekommendationer för skyddsutrustning och har gott om de skyddsmateriel som behövs.

Sidan senast granskad den 24 november 2020