Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

11 miljoner i ekonomiskt stöd till mindre företag

2020-09-03

Västerviks Utvecklingscentrum (VUC) har tillsammans med Tjustbygdens Sparbank och Västerviks kommun arbetat fram ett program för att stödja näringslivets återuppbyggnad efter coronakrisen.

Stöden kommer att vara riktade till mindre företag inom Västerviks kommun som har drabbats direkt eller indirekt av coronaviruset. Totalt satsas 11 miljoner kronor, varav Tjustbygdens Sparbank och Västerviks kommun tillskjuter 5 miljoner kronor vardera och VUC satsar 1 miljon kronor.

Programmet omfattar tre former av stöd

  • Efterställda lån (100 000 kr – 250 000 kr)
  • Kapitaltillskott i form av aktiekapital (100 000 kr – 500 000 kr)
  • Utvecklingsbidrag (max 50 000 kr)

Ansökningshandlingar och mer detaljerad information om villkoren och processen finns på VUC:s webbsida.

Västerviks Utvecklingscentrums webbsida, insatser för näringslivet

Sidan senast granskad den 3 september 2020