Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Västerviks kommun vill ta över skärgårdstrafiken i Tjust Skärgård

2019-02-19

Västerviks kommun har skrivit ett avtal med bröderna Peeter och Toomas Rais där kommunledningen – under förutsättning att det godkänns av kommunstyrelse och -fullmäktige – vill köpa de två båtarna Freden och Sladö, båtarna som trafikerar Tjust Skärgård under sommarmånaderna. Sparbanksstiftelsen Tjustbygden, som vill bidra till att nya lösningen blir långsiktigt hållbar, ger ett bidrag till kommunen på motsvarande summa som kommunen betalar för båtarna.

Sedan slutet av 2015 har Västerviks kommun i olika omgångar utrett hur framtidens skärgårdstrafik ska organiseras i kommunen. Under arbetet har fyra olika förslag övervägts och utretts på hur kommunen ska agera för att säkerställa att det går säsongstrafik till och från de viktigaste skärgårdsdestinationerna under lång tid framöver, när nuvarande ägare av trafikerande båtar trappar ner sin verksamhet efter kommande sommar.

Nu har kommunledningen valt inriktning och Västerviks kommun har skrivit ett avtal om att köpa båda båtarna Freden och Sladö för totalt 7,7 miljoner kronor av bröderna Peeter och Toomas Rais, då andra utredda lösningar bedöms ohållbara av olika skäl. Avtalet gäller enbart under förutsättning att det godkänns efter politisk behandling i kommunstyrelsen och i Kommunfullmäktige.

Samtidigt har Sparbanksstiftelsen Tjustbygden, ägarstiftelsen bakom Tjustbygdens Sparbank, bestämt sig för att stödja kommunen med motsvarande summa som kommunen betalar för båtarna av bröderna Rais.

- För oss är det viktigt att så många som möjligt har chansen att få uppleva Tjust skärgård. En varaktig satsning på skärgårdstrafiken behövs för att skärgården ska kunna fortsätta utvecklas, och för att den ska vara tillgänglig för alla. Vi möjliggör detta genom vår investering, säger Benoni Ingelsjö, ordförande i Sparbanksstiftelsen Tjustbygden.

- Efter lång tids envist arbete tycker jag att vi har hittat en mycket bra lösning och rätt förutsättningar för den fortsatta utvecklingen av skärgårdstrafiken. Vi är naturligtvis tacksamma för att Sparbanksstiftelsen så konkret stödjer oss. Tillsammans med det driv som skärgårdsföretagen och några av våra tjänstepersoner visat har detta gjort hela skillnaden från oro till stark framtidstro för vår härliga skärgård, våra skärgårdssamhällen och skärgårdsstaden Västervik, säger Dan Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S), som fortsätter:
- I de framtidsstudier som jag tagit del av ligger det flera intressanta utvecklingsmöjligheter i detta, inte bara för skärgården, utan även för andra delar av vår kommun, avslutar Dan Nilsson.

Exakt hur den kommunala driften av båttrafiken ska ske från sommaren 2020 kommer att bestämmas under 2019.

- Vi är stolta över vad vi åstadkommit hittills, men vi börjar bli till åren komna och det är dags att våra fartyg och turerna utvecklas vidare med nya krafter. Vi vill dock avsluta vårt engagemang för skärgården med flaggan i topp och ser fram emot att välkomna nya och gamla passagerare till vår avslutande sommar 2019, säger Toomas Rais.

- Detta skapar stabila och goda förutsättningar för verksamheten att vidareutvecklas och därmed stärka destination Västervik ytterligare på några års sikt. Det ger även möjligheter för vår kommunkoncern att utveckla nya arbetssätt som kan överföras till våra nuvarande affärsområden, säger Anders Björlin, kommundirektör och koncernchef i Västerviks kommun.

Nu går frågan till politisk behandling och om kommunens styrande politiker i kommunstyrelse och Kommunfullmäktige ställer sig bakom det undertecknade avtalet som presenteras kommer kommunen att bli ägare av båtarna från 1 oktober 2019.

Sidan senast granskad den 19 februari 2019