Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Tillfälligt uppehåll för räckesarbetet på bron över Stora strömmen

2019-04-12

Bron stora strömmen

Räckesarbetet på bron över Stora strömmen tar ett uppehåll. För ökad framkomlighet plockas avspärrningarna och ljussignalen bort och båda körfälten öppnas upp för fordonstrafik under tiden. Räckesarbetet återupptas efter påsk, och startar igen tisdag 23 april.

Tack för visad förståelse!  

Sidan senast granskad den 12 april 2019