Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Trafikverket förstärker berg för ökad trafiksäkerhet

2020-02-07

Nu ska bergsväggarna som tornar upp sig längst med väg 793 norr om Västrum i Västerviks kommun få sig en putsning. Arbetet med bergsskärning startar måndagen 10 februari 2020. 

Ett körfält kommer att hållas stängt under arbetets gång och trafiken ledas förbi arbetsplatsen växelvis med hjälp av trafiksignal och sänkt hastighet.

- Arbetet görs för att berg som vittrat inte ska trilla ner på vägbanan. Vi kommer att ta bort löst bergmaterial och vegetation. Sen förstärks berget med hjälp av bergbult som borras in i berget, säger Tor Åkesson, projektledare på Trafikverket.

Arbetet beräknas pågå i tre veckor och avslutas fredagen 7 mars 2020.
Väg 793 är en relativt lågtrafikerad väg med i genomsnitt 650 fordon per dygn. Trots det kan det hända att restiden blir något förlängd för de som trafikerar sträckan, Trafikverket uppmanar därför alla att planera sin resa och ta hänsyn till varandra och de som jobbar på vägen så att alla kan komma fram tryggt, smidigt och säkert.

Kontaktperson: Tor Åkesson, projektledare Trafikverket, 010-125 74 27

Sidan senast granskad den 7 februari 2020