Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Strandstädning - kommunutmaningen 31 augusti

2019-08-23

På lördag 31 augusti utmanar flera av länets och Östergötlands kustkommuner varandra i vilken kommun som kan få ihop mest skräp från kommunernas respektive strandområden. Varje kommun har en inmätningsplats där den totala mängden uppstädat skräp noteras och i slutet på dagen kommer den kommun med mest skräp stå som vinnare.

Vem ska städa?

- Vi, alla kommuninvånare som vill se en förbättring av ett av vår tids största miljöproblem: det marina skräpet, säger Markus Nord på naturum Västervik, som samordnar kommunutmaningen.

- Vi har alla varit med, mer eller mindre, och bidragit till nedskräpningen, så det är vi, gemensamt som behöver ta vårt ansvar och städa. Andra delar av Sverige har mycket skräp som har sitt ursprung långt här ifrån, men i vårt län har det mesta av skräpet en lokal källa, som fimpar och förpackningar från strandens besökare, säger Markus Nord avslutande

Bakom utmaningen står ett kommunnätverk med en gemensam karttjänst kallad Strandstädarkartan som har finansiering från Naturvårdsverket. Denna tjänst möjliggör för alla att notera vart man städat. Karttjänsten är etablerad på Västkusten sedan flera år tillbaka och från och med 2018 så även i Östersjöområdet.

För mer information, kontakta gärna:

Markus Nord

naturum Västervik
Telefon: 0703337871
Mejl: markus.nord@vastervik.se

Lokaler där städinsatserna samordnas i respektive kommun lördag 31 augusti:

  • Västervik: Grönsakstorget
  • Borgholm: Borgholms hamn
  • Kalmar: Stortorget
  • Mönsterås: Bomässan
  • Söderköping och Valdemarsvik: lokal uppdateras under veckan

Kontaktpersoner för respektive kommun:

Söderköpings och Valdemarsviks kommuner:

Carl Hamilton,
carl.hamilton@valdemarsvik.se

Västerviks kommun:

Markus Nord,
markus.nord@vastervik.se
0703337871

Mönsterås kommun:

Christine Dahlgren,
christine.dahlgren@monsteras.se

Joakim Holm,
joakim.holm@monsteras.se

Kalmar Kommun:

Renate Foks,
renate.foks@kalmar.se

Frida Gustafsson
frida.gustafsson_1@kalmar.se

Borgholms kommun:

Helene Wertwein Haavikko,
helene.wertweinhaavikko@borgholm.se

Sidan senast granskad den 23 augusti 2019