Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Skogsgallring och avverkning vid VO i Västervik och på Gränsö

2019-10-03

Det är två skogsavverkningar som inleds den närmaste tiden, den ena är på naturreservatet Gränsö och den andra är i skogen vid 5 km-spåret på VO vid Karstorp i Västervik.

- Egentligen skulle de här arbetena ha startat först om några veckor, men man fick planera om resurserna lite hastigt. Avverkningarna kommer därför troligtvis att startas redan den här veckan, eller i början på nästa, säger kommunekolog Lars Kåremyr, som fortsätter med att beskriva arbetena som väntar:
- På Gränsö fortsätter vi den huggning som vi startade förra året i enlighet med skötselplanen. Syftet är att glesa ur ett skogsparti och hugga bort granarna så att vi skapar en ljusare och glesare blandskog. Det här gynnar både friluftslivet och de naturvärden som finns på Gränsö.

När det gäller skogen vid VO på Karstorp i Västervik säger Lars Kåremyr så här:
- I skogen på VO blir det både ren avverkning och naturvårdsgallring. En skäl till att vi gör så här är att testa att avverka med så kallad hyggesfri avverkning. Det betyder att istället för det klassiska kalhygget så står det faktiskt kvar skog efter avverkningen, men den är betydligt glesare. I delar av området kommer vi gallra ur en granplantering för att släppa fram lövträd och på så vis skapa en blandskog och i de delar där det är blandskog/lövskog redan idag kommer vi naturvårdsgallra så att de träd som blir kvar har utrymme att utvecklas ordentligt.

I samband med avverkningen vid motionsspåret kommer 5 km-spåret ledas om under en eller två dagar så att motionärerna inte kommer i konflikt med avverkningen.

Se bifogade kartor för bra beskrivning av de påverkade områdena:

Avverkning Gränsö vintern 2019 (pdf, 466 kB)

Avverkning VO vintern 2019 (pdf 617 kB)

 

Sidan senast granskad den 3 oktober 2019