Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Samråd detaljplan Hallmare Havsbad camping

2019-04-15

Detaljplanen för Hallmare 1:6 m.fl. Hallmare Havsbad är nu klar för samråd. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en expansion och utveckling av Hallmare Havsbad camping. Samrådstiden pågår mellan 15 april 2019 till 6 maj 2019.

Mer information om planen och hur du kan lämna dina synpunkter finns här:
Detaljplan för Hallmare 1:6 m.fl. Hallmare Havsbad

Sidan senast granskad den 15 april 2019