Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

P-ledningssystemet ur funktion

2019-07-19

På Lördagsmorgonen den 13 juli så gick ett kraftigt åskväder över Västervik.
I samband med detta skadades komponenter till 4 stycken skyltar i parkeringsledningssystemet allvarligt, vi har under veckan felsökt anläggningen för att hitta och åtgärda felen. Tyvärr var det större och fler fel som inte kunde avhjälpas.
Felsökning och reparationer kommer att fortsätta de närmaste veckorna, tillsvidare har vi släckt ner de skyltar som är skadade.

Vi återkommer med mera information när vi vet att systemet kan driftsättas fullt ut igen.

Sidan senast granskad den 19 juli 2019