Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Margareta skapar studiero med konceptklassrum

2019-11-20

I ettan på Överums skola har läraren Margareta Edström tänkt i nya banor när det gäller att utforma ett klassrum för alla. Här kan eleverna välja mellan att stå och jobba vid white board-tavlor, sitta i en tyst avdelning eller byta ut stolen mot en snurrpall.
- Jag har fått ett helt annat arbetsklimat i klassrummet, säger läraren Margareta.

Det var för ungefär ett år sedan som Margareta och hennes dåvarande kollega fick upp ögonen för ett alternativt klassrum. De inspirerades av en skola i Valdemarsviks kommun men hade inte möjligheten att förverkliga idéen i sitt eget klassrum just då.

Bild på Margareta Edström

Inför höstterminen 2019 fick Margareta hjälp av grundskolechefen Ewa Myhrén att söka pengar från kommunens utvecklingsprogram ”Små steg, stora förbättringar”.

- Vi blev beviljade cirka 40 000 kronor för att skapa ett konceptklassrum. För pengarna har vi bland annat köpt in nya högre stolar, white boards, snurrpallar och skärmar, berättar Margareta.

Inkluderande miljö i klassrummet

Nu är klassrummet uppdelat i avdelningar. Det gör att eleverna kan välja att använda den miljö som passar bäst för deras behov. Det kan vara att stå och jobba tyst vid skärmar, skriva på white boards på väggarna, gå undan för sig själv i grupprum eller sitta i traditionella bänkar.
En halv termin har gått och än är det för tidigt att dra några slutsatser kring kunskapsresultatet, men Margareta upplever stor skillnad i klassrummet när det kommer till studiero och arbetsglädje. Hon menar att konceptklassrummet har skapat en mer inkluderande miljö i klassrummet.

- Jag har hittat ett sätt för de barn som har svårt att sitta still att få röra på sig och stå upp. Jag märker att fler har mycket lättare att koncentrera sig och de samarbetar på ett helt annat sätt nu än när vi arbetade i våra böcker.

Bild på två barn ur Margaretas klass

Slutat köpa in matteböcker

Ett syfte med arbetssättet är att elever och lärare inte ska behöva följa läromedel så styrt som tidigare. Därför har Margareta valt att inte köpa in några matteböcker denna termin. Istället får eleverna korta, små uppgifter som de gör färdigt innan de får börja på en ny uppgift. Det är ett mer kreativt sätt att jobba och där Margareta som lärare kan välja att fokusera på det hon anser att barnen behöver träna på.

- Det blir mycket rörelse. En gång i veckan har vi matte utomhus tillsammans med tvåorna. Genom att göra roliga saker tror jag att man lär sig bättre. Men vi jobbar såklart på traditionellt sätt också.

Bild på två barn ur Margaretas klass

Utmanande för alla elever

Margareta betonar att det finns fördelar med det traditionella sättet att undervisa.

- Visst finns det elever som föredrar att jobba i böcker, ensamma, och det gör vi såklart också.
När de står och jobbar har jag satt ihop grupper som är trygga med varandra, och som är jämn i kunskapsnivå med. Några tycker det är otäckt att skriva från början, men utan tvång har alla kommit igång och utvecklats positivt. Alla barn behöver utmaningar.

Det bästa för Margareta som lärare är att hon har hittat ett sätt att lösa problem som förut var stora.

- Jag vill att barnen ska lära sig så mycket som möjligt när de är i skolan. Då måste jag göra det på ett så roligt och smidigt sätt som möjligt, både för dom och mig.

 

Sidan senast granskad den 20 november 2019