Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kv. Lejonet - samråd planeringsbesked

2019-06-28

Planeringsbeskedet för kv. Lejonet är nu klart för samråd.

Planeringsbeskedet syftar till att pröva lämplig totalhöjd för ny bebyggelse på fastigheten Lejonet 2. Innan kommunen skickar planeringsbeskedet till Länsstyrelsen ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på planeringsbeskedet.

Om du vill läsa mer om planeringsbeskedet eller lämna synpunkter hittar du mer information på länken nedan:

Kv. Lejonet

Sidan senast granskad den 28 juni 2019