Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Ingen mer oljesanering behövs vid Flatvarp efter vintern

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2019-04-02

Under sista veckan i mars 2019 gjordes en efterkontroll av oljesaneringen vid Flatvarp utanför Loftahammar. Området drabbades i juli 2018 av ett oljeutsläpp då fartyget Makassar Highway gick på grund strax utanför kusten. Olyckan ledde till ett omfattande saneringsarbete under augusti och september. 

Samtliga områden som tidigare sanerats kontrollerades. Några mindre oljeklumpar och oljestänk som sköljts upp på stenar och klippor sedan saneringen avslutades i september omhändertogs i samband med kontrollen. Det kunde konstateras att naturen på de flesta platser återhämtat sig mycket bra och även platser som drabbades hårt av oljepåslag såg nu väldigt bra ut. Spår av sanerad olja finns på många platser och kommer troligen att synas i flera år till. Olja som sanerats syns som fläckar, men de klibbar inte. Det kan konstateras att saneringen som utfördes 2018 var tillräcklig och gjordes på ett mycket bra sätt.

Saneringsskedet efter olyckan är i och med efterkontrollen avslutad och de skyltar som varnade för eventuell olja på de olika platserna är borttagna. Trots detta kan det kanske ännu på vissa platser finnas oljestänk eller oljeklumpar som inte upptäckts.

Miljö- och byggnadskontoret rekommenderar därför försiktighet vid besök på klipporna och stränderna runt Flatvarp. Se efter var badhandduken placeras och var barnen leker.

Mindre oljeklumpar kan man själv sanera genom att ta bort dem med till exempel en bit papper och gnugga på eventuellt kvarvarande fläck tills den inte klibbar. Så små mängder olja kan man ta med själv och kasta i hushållsavfallet. Den aktuella oljan används som fartygsbränsle och den rening av rökgaser som värmeverket är utrustad med är fullt tillräcklig för de små mängder olja det i ett sådant läge kan handla om.

Om större mängder fri olja (decilitervis) eller stora oljeklumpar (som en tändsticksask eller större) påträffas bör Miljö- och byggnadskontoret kontaktas.

Vi vill även poängtera att de flesta svarta fläckar som man kan se i området faktiskt inte är olja/sanerad olja utan alger eller lavar. För att illustrera skillnaden så exemplifieras med de två nedanstående bilderna.

Bilden ovan visar lavar och alger.

Bilden ovan visar sanerad olja.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.