Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Granskning detaljplaner för Böljerum 3:8 och Fiskartorpet

2019-04-23

Detaljplanerna för Böljerum 3:8 (Verkebäck) och Gänsö 1:38 m.fl. (Fiskartorpet, Gränsö) är nu klara för granskning.  Granskningstiden för båda planerna pågår mellan 23 april 2019 till 10 maj 2019.

Mer information om respektive plan och hur du kan lämna dina synpunkter finns här:

Detaljplan för Böljerum 3:8

Detaljplan för Gränsö 1:38 m.fl. (Fiskartorpet, Gränsö)

Sidan senast granskad den 23 april 2019