Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Förskolan Kräftans barn och personal återvänder inte till lokal med fuktskada

2019-04-25

Den förskolelokal i Västervik som under våren har undersökts för att ta reda på orsakerna bakom lukt- och luftbekymmer kommer inte att användas mer. Det står klart när förskolans hyresvärd Tjustfastigheter AB nu beslutat att flytta förskolan Kräftan först till provisoriska lokaler på Gertrudsviksområdet inom kort och därefter till nya tillfälliga lokaler som fastighetsbolaget ställer iordning och beräknar ha klara efter sommaren.

- Det har varit en intensiv period där vi politiker, Barn- och utbildningsförvaltningen, personalen på Kräftan, kommunens fastighetsbolag Tjustfastigheter och andra har arbetat målinriktat för att lösa den här situationen, säger Marcus Fridlund, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden (S), som fortsätter: 
- Nu är vi väldigt lättade när kan konstatera att våra förskolebarn och vår personal inte ska behöva återvända till de här lokalerna. Det handlar om barnens och personalens miljö och hälsa, faktorer som vi tar på allra största allvar. Nu tar vi det säkra före det osäkra och lämnar Kräftans område så fort vi har de provisoriska lokalerna på Gertrudsviksområdet klara. Det kommer att medföra en extra flytt när sedan paviljonglösningen är på plats efter sommaren, men vi anser att det är viktigare att inte äventyra hälsan för barn och personal.

Fram till nu har den akuta lösningen på problemet varit att personal och förskolebarn genomfört undervisningen i ett uppvärmt stort tält på området nära förskolan Kräftans lokaler. Under tiden har luftrenare och forcerad ventilation använts dygnet runt för att komma till rätta med problemen med dålig lukt i de ordinarie lokalerna.

- Även om mätningar som fastighetsägaren har gjort visar att luften inte innehåller några skadliga ämnen så anser vi inte att lokalerna erbjuder en bra miljö för våra barn och personal att vistas i, säger Marcus Fridlund och han säger avslutande:
- Det är en skarp lukt kvar i lokalerna och har inte den intensivbehandling som vi har genomfört under senaste tiden haft någon inverkan alls på lukten är vår bedömning att den inte kommer att försvinna senare heller.

Sidan senast granskad den 25 april 2019