Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

All personal på Samhällsbyggnadsenheten frånvarande 19 juni

2019-06-18

Samhällsbyggnadsenheten (exempelvis planarkitekter och projektörer) är med anledning av utbildning inte tillgängliga via mail eller telefon under hela dagen onsdag den 19 juni. 

Sidan senast granskad den 18 juni 2019