Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

800 undersköterskor och annan vårdpersonal i Västerviks kommun grundutbildas i palliativ vård

2019-01-17

Socialförvaltningen i Västerviks kommun arrangerar under våren en utbildning för omsorgspersonal i basal palliativ vård, det vill säga grundläggande vård i livets slutskede. Föreläsare är Ylva Åselius från Region Kalmar län, Team PRIVO, ett palliativt rådgivningsteam i norra länsdelen.

Personalen har under den här veckan fått gå en halvdagsutbildning på Västervik Resorts Arenan om palliativ omvårdnad med fokus på den sista tiden i livet. Målet för omvårdnaden är att lindra lidande och främja livskvaliteten.

- Bland momenten som ingår i kursen finns symtomlindring, smärta och andra svåra symtom lindras, samtidigt som patientens integritet och autonomi beaktas. Symtomlindringen innefattar såväl fysiska som psykiska, sociala och existentiella behov. Ett annat moment är samarbete av ett mångprofessionellt team, säger Anneli Wahlin, hälso- och sjukvårdschef på Västerviks kommun, som fortsätter:
- Ytterligare ett viktigt moment i utbildningen är kommunikation och relation i syfte att främja patientens livskvalitet. Och slutligen gås stöd till de närstående under sjukdomen och efter dödsfallet igenom i utbildningen.

Den kommunala hälso- och sjukvården ansvarar för personer i särskilt boende, korttidsboende, daglig verksamhet och dagverksamhet i både äldreomsorg och omsorg och stöd till funktionsnedsatta. Hälso- och sjukvårdsverksamheten ansvarar för hemsjukvård, hemrehabilitering, hembesök, samt medicintekniska produkter.

I hälso- och sjukvårdsverksamheten i Västervik är 45 sjuksköterskor, tio undersköterskor, 15 arbetsterapeuter, samt 15 fysioterapeuter anställda. I äldreomsorgen i Västerviks kommun arbetar cirka 800 omsorgspersonal. Västerviks kommun organiserar arbetet i multiprofessionella team kring brukarna.

I kommunen avlider cirka 350 personer som är inskrivna i hemsjukvård per år på särskilt boende och i ordinärt boende, så olika frågor om palliativ vård är närvarande för de allra flesta inom kommunens omvårdnadsyrken.

Sidan senast granskad den 17 januari 2019