Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Vi beklagar lukten från Målserums avfallsanläggning

2018-11-27
Just nu repareras en takstol på fastigheten på Målserums avfallsanläggning där vi tillverkar avfallsbränsle till våra fjärrvärmepannor.
Reparationen medför att fläktsystemet, som annars minimerar luktspridning, är satt ur funktion och kraftig lukt sprider sig i området.
Reparationen beräknas pågå under hela vecka 48.
Sidan senast granskad den 27 november 2018