Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Västerviks Gymnasium i Västerviks kommun deltar i stort projekt kring innovativ skolutveckling

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2018-05-23

Kan man utveckla skolan, och göra det möjligt för elever att lära sig mer och bättre, med hjälp av sensorer och datainsamling i klassrum och skola? Det ska det Vinnova-finansierade projektet Internet of Things, IoT, svara på. Västerviks kommun står som en av åtta deltagare i projektet som startar till sommaren och pågår under tre år.

Sedan hösten 2017 ingår Västerviks kommun i ett partnerskap tillsammans med Research Institutes of Sweden, RISE och kommunerna Kungsbacka, Lidingö och Skellefteå, samt friskolekoncernen NTI-gymnasierna. Tidigare i vintras söktes bidrag från Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, med hopp om att kunna starta ett projekt med fokus på bättre lärande genom sensorer och datainsamling i klassrum och skola. Nu står det klart att projektet, värt 24 miljoner kronor, beviljats och startar till sommaren. Förutom deltagarna i partnerskapet medverkar även Stockholms universitet och Microsoft i projektet som pågår i tre år.

– Partnerskapet med RISE utgör en viktig del i Västerviks kommuns ambition att vara en skolkommun som bidrar till forskning och utveckling när det gäller hur digital kompetens och digitala verktyg kan bidra till ökat lärande hos våra elever. Samarbetet har ett bra upplägg för hur en kommun på ett smidigt sätt kan bedriva strategisk forskning- och utvecklingsverksamhet på bred front. Vi är väldigt stolta över att Västerviks kommun får vara med i denna förändrings- och utvecklingsresa som kommer att påverka skolsverige, inte bara lokalt utan även påverka på ett nationellt plan, säger Gymnasiechef Jörgen Jonsson.

Samhället och skolan står mitt uppe i en kraftig digitalisering, men trots detta har dagens fysiska och digitala utbildningsmiljöer inte förändrats speciellt mycket. Internet of Things, IoT, innebär möjligheter att med hög frekvens förstå allt fler processer i skolan med hjälp av data, samt att foga samman och jämföra resultat på många nivåer med andra verksamheter.

– Med hjälp av Internet of Things, IoT, i skolmiljön kan vi samla in data som tillsammans med redan befintliga data kan utgöra helt nya möjligheter för oss att få underlag för analyser i vårt kvalitetsarbete. Med hjälp av den här forskningen kan vi få svar på vilka förbättringar vi kan göra i lärandemiljöerna. Allt från buller, ljus, ljud, luft, närvaro, aktivitet i klassrummen till matens betydelse för upplevelse och prestation i skoldagen, säger Intendent Jenny Gustavsson.

Carl Heath på RISE leder projektet och ser många fördelar med ny teknik som samlar in data om elever.
– Vi tror att det finns mycket att lära sig genom att förstå skolans processer bättre. Genom sensorer, högfrekvent mätning och analys kan vi bygga ny kunskap om hur undervisning sker, hur skolan är organiserad och bidra till den svenska skolans utveckling, säger Carl Heath.

Västerviks Gymnasium kommer bistå med så kallade testbäddar och såväl skolledare som lärare kommer kunna följa forskare på nära håll och vara en viktig samtalspartner i detta projekt.
– Det känns extra roligt att Västervik är med på detta då det ger oss fördjupade möjligheter att bedriva skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt hur digitaliseringen kommer att omfatta hela skolans verksamhet, säger Jörgen Jonsson.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.