Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Utbrottet av magsjuka på Åbyängskolan i Gamleby

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2018-03-23

Utbrottet av magsjuka har klingat av, det är endast enstaka fall som insjuknat de sista dygnen.

Kartläggning har visat att mellan onsdagen den 7 mars och fredagen den 16 mars insjuknade knappt 100 elever och ett tiotal ur personalen. Provtagning har utförts på några personer som insjuknat och i samtliga fall har calicivirus (vinterkräksjuka) påvisats. Vinterkräksjuka stämmer väl med det stora antalet insjuknade, symptomen och tidsförloppet. I vissa klasser har så många som hälften av eleverna insjuknat. Calicivirus är mycket smittsamt och ett troligt förlopp i detta utbrott är att smitta skett från person till person. Utredningen och de matprover som tagits tyder inte på att smittan skett via livsmedel.

Kontaktpersoner

Lisa Labbé Sandelin

Smittskyddsläkare i Kalmar län,
Telefon: 0480-813 36

Carolina Stalebrant

Miljöchef, Västerviks kommun,
Telefon: 0490-25 48 28

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.