Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Uppdatering nuläge oljesanering Flatvarp

2018-08-20

Räddningsskedet efter oljeutsläppet utanför Flatvarp i Tjust norra skärgård avslutades för två veckor sedan. Sedan dess har ett 40-tal personer arbetat med att steg för steg ta bort olja från hällar och stenstränder.

Arbetet löper på mycket bra och personer från en saneringsfirma får hjälp från tidigare arbetslösa i både Västerviks och Valdemarsviks kommuner. En grov uppskattning är att det kommer att pågå sanering till och med första veckan i september. Vädret har stor påverkan på hur snabbt det går framåt. Under hösten och vintern kommer naturen att bryta en hel del av oljeresterna. Fram i vår görs ett återbesök för att undersöka om ytterligare sanering behövs.

Metoden som används på hällar och stenar är att bark borstas eller gnuggas in på ytorna och sedan samlas upp. Lite bark lämnas kvar för att det har visat sig vara bra för den fortsatta nedbrytningen.

bild på saneringsfirma som arbetar vid Flatvarp

Under många månader framöver kommer mikroorganismer, vind, sol, nederbörd och is kan bryta ner de sista oljeresterna. Färgförändringar kommer dock att finnas kvar under flera år.

bild på strand som sanerats klart

Skyltar har satts upp på alla platser där olja har upphittats, de ser ut så här.

bild på skylt vid oljeutsläpp

Sidan senast granskad den 20 augusti 2018